Årsmöte 1 mars

Klubben var i år inbjudna till Holmgrens Bil i Växjö.

Thor-Börn Horn, som var kvällens värd, informerade om företagets verksamhet
Holmgrens Bil är en av landets större bilhandlare med verksamhet i västra och södra Götaland. Försäljning av nya bilar omfattar ett 15- tal olika fabrikat. Varje år omsätts  ca. 20.000 bilar.  Företaget har ca 650 anställda.
I Växjö kommer företaget att flytta till nybyggda lokaler på Vaktvägen (vid Biltema) efter sommaren -17.

 

Viktiga beslut.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. De i styrelsen som stod på tur att väljas för en ny tvåårsperiod valdes enligt valberedningens förslag.  Aktuell styrelse hittar du på styrelsesidan. Revisorer Peter Martinsson och Christer Rosén Valberedning Ingvar Andersson  och Kurt Lindström (nyval) Suppleant Bertil Nilsson (nyval).
Motion ang. val av rallykommitté bifölls.
Närvarande medlemmar 26 st.
Vill du ha årsmötesprotokollet?  Beställ här!
Du kan också ringa till sekreteraren.

Del av årets styrelse.

I bilhallen fanns det många bilar att beskåda.
Aktuellt att byta?

Vi tackar Holmgrens Bil och Thor-Björn Horn för att vi fick komma samt för kaffe med fralla och semla.
Ordförande Inge överlämnar klubbens vagnmärke och ”Motorns historia”

Text och bild Lars Engström

För dig med intresse för historiska fordon