Årsstämma 26 februari

Årsstämman hölls i Öjabygården genomfördes med Inge Simonson  som   ordförande och Bertil Nilsson som sekreterare. 19 medlemmar var närvarande
Årsstämman inleddes med att Inge Simonsson pålyste en tyst minut för vår medlem Arne Pettersson som avled den 17 februari.
Viktiga beslut.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Val av styrelseledamöter skedde enligt valberedningens förslag, omval på samtliga poster. 
Aktuell styrelse hittar du på styrelsesidan.
Revisorer  Christer Rosén och Elis Svensson (nyval).
Suppleant Lasse Johansson (nyval)
Valberedning Peter Thornström sammankallande, Pia Dahl (nyval).
Suppleant Anders Jonasson (nyval)
Till sammankallande i rallykommittén valdes Margaretha Johansson.
Medlemsavgiften för 2025 bestämdes till 300 Kr/år, familjemedlem 200 Kr/år.
Vill du ha Balans- och Resultaträkning eller årsmötesprotokollet?  
Ring sekreteraren 070 540 0820.
Styrelsen höll konstituerande möte efter årsstämman.

Under kvällen serverades frallor och gokaka.

Kvällen avslutades med att Inge Simonson berättade om och visade bilder från en resa till ”Höga kusten”
Som Tack för ett intressant föredrag överlämnades en kyrkomodell.

Text och bild Lars Engström

För dig med intresse för historiska fordon