Årsstämma 28 februari

Årsstämman hölls i Gemla Hembygdsgård, 25 medlemmar samlades.
Stämman leddes av Inge Simonson.
De styrelseledamöter som stod på tur för ny mandatperiod på två år omvaldes.
Styrelsen utsåg Bertil Nilsson till vice kassör
Övriga val:
Revisorer på ett år: Christer Rosén (omval) och Arne Pettersson (nyval). Suppleant på ett år: Elis Svensson (nyval).
Valberedning på ett år: Ingvar Andersson, sammankallande (omval) och Peter Thornström (nyval). Suppleant Pia Dahl (nyval)
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Inge Simonson tackade Kurt Lindström för sin tid som revisor samt ledamot i valberedningen.

Kopia på protokollet för årsstämman kan rekvireras från sekreteraren och balans- och resultaträkning från kassören.

Närvarande styrelseledamöter.

Vår klubbmästare Maggan Johansson hade fixat förtäring, som vi intog under trivsamma former.

Ola Aronsson från hembygds-föreningen berättade om gamla tider med anknytning till Gemla (Sveriges enda tågrån i Staffanstorp och Nobelpristagaren Per Lagerkvist). Ett uppskattat och intressant föredrag.

Text och bild Lars Engström

För dig med intresse för historiska fordon