Årsstämma 15 mars

Årsstämma hölls måndagen 15 mars. Stämman hölls som telefonmöte pga. Covid -19. Halva styrelsen var samlad i Öjabygården. Stämman samlade 9 medlemmar.
Till ordförande valdes Inge Simonson, till att föra protokollet valdes Ulf Upperud.
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Val: De aktuella ledamöter och funktionärer omvaldes för en ny period.
Inga motioner hade lämnats in.

Protokoll kan du beställa från sekreteraren
Balans- och resultaträkning beställs från kassören

För dig med intresse för historiska fordon