Styrelse

Styrelse och funktionärer i Wexiö Motorveteraner 2020

Ordförande:

Inge Simonson,   Kåragårdsvägen 4,  352 50 VÄXJÖ
Telefon 0470-60364,  Mobil  070-3558154    e-post

Vice ordförande:

Martin Järnek,  Lövsångarevägen 11,  352 42 VÄXJÖ
Telefon 0470-24972,   Mobil  070-9207878   e-post

Sekreterare:

Ulf Upperud,  Ejdervägen 18,  352 42  VÄXJÖ
Telefon  070-2862880    e-post

Kassör (webredaktör och personuppgiftsansvarig):

Lars Engström,  Öjabyvägen 48,  352 73 VÄXJÖ
Telefon   070-2953777   e-post

Ledamot (klubbmästare):

Margaretha Johansson,  Evedalsvägen 67,   352 63 VÄXJÖ
Telefon  070-3787638     e-post

Ledamot:

Bertil Nilsson, Notteryd Löväng, 355 92  VÄXJÖ
Telefon 0470-773103,   Mobil 070-5400820    e-post

Ledamot:

Fredrik Nilsson,   Trädgårdsgatan 20 A,   340 60 MOHEDA
Telefon  070-4997774    e-post

Ledamot (miljö- och trafikansvarig)

Mats Andersson,   Lärkgatan 20,   340 36 MOHEDA
Telefon 0472-71129,   Mobil 070-6634162    e-post

Suppleant (Besiktningsman)

Thomas Gerthsson,   Lidhemsgatan 7,   352 36 VÄXJÖ
Telefon 0470-711398,   Mobil 070-5644288

Suppleant:

Ulf Nilsson,  Hattvägen 4,  342 33 Alvesta
Telefon 0472-14686, Mobil 070-4209603    e-post

Bibliotekarie:

Peter Gustavsson, Stenkulla södergård 1, 363 35 TOLG
Telefon 070-6477784

Försäkringsansvarig:

Stefan Gummesson,   Källarvägen 3,  352 62 VÄXJÖ
Telefon 0470-62362,   Mobil 070-6664718    e-post

Revisorer:

Christer Rosén  Bondegård 1, 360 44 INGELSTAD. Tel. 0470-30677
Kurt Lindström Sanden 3, 360 30 LAMMHULT. Tel. 0472-260683

För dig med intresse för historiska fordon