Styrelse

Styrelse och funktionärer i Wexiö Motorveteraner 2017  

Ordförande:

Inge Simonson,   Kåragårdsvägen 4,  352 50 VÄXJÖ
Telefon 0470-60364,  Mobil  070-3558154    e-post

Vice ordförande:

Martin Järnek,  Lövsångarevägen 11,  352 42 VÄXJÖ
Telefon 0470-24972,   Mobil  070-9207878   e-post

Sekreterare:

Ulf Upperud,  Ejdervägen 18,  352 42  VÄXJÖ
Telefon 0470 20414,   Mobil 070-2862880    e-post

Kassör (webredaktör och personuppgiftsansvarig):

Lars Engström,  Öjabyvägen 48,  352 50 VÄXJÖ
Telefon  0470-64905,   Mobil 070-2953777   e-post

Ledamot (klubbmästare):

Margaretha Johansson,  Evedalsvägen 67,   352 63 VÄXJÖ
Telefon 0470-62320,   Mobil  070-3787638     e-post

Ledamot:

Håkan Svahn,  Åkervägen 13 D,   352 49 VÄXJÖ
Telefon 0470-61590,   Mobil 070-2994976

Ledamot:

Elis Svensson,  Jasminvägen 16,   352 50 VÄXJÖ
Telefon 0470-69560,    Mobil 070-6956096   e-post

Ledamot (miljö- och trafikansvarig)

Mats Andersson,   Lärkgatan 20,   340 36 MOHEDA
Telefon 0472-71129,   Mobil 070-6634162    e-post

Suppleant (Besiktningsman)

Thomas Gerthsson,   Lidhemsgatan 7,   352 36 VÄXJÖ
Telefon 0470-711398,   Mobil 070-5644288

Suppleant:

Fredrik Nilsson,   Trädgårdsgatan 20 A,   340 60 MOHEDA
Telefon 0472-71556,    Mobil  070-4997774    e-post

Bibliotekarie:

Kjell Johansson, Holländervägen 16, 360 32 GEMLA
Telefon 0470-67204

Försäkringsansvarig:

Stefan Gummesson,   Källarvägen 3,  352 62 VÄXJÖ
Telefon 0470-62362,   Mobil 070-6664718    e-post

Revisorer:

Christer Rosén  Bondegård 1, 360 44 INGELSTAD. Tel. 0470-30677
Curt Lindström Sanden 3, 360 30 LAMMHULT. Tel. 0472-260683

För dig med intresse för historiska fordon