Årsstämma 2 mars

Årets stämma hölls på Kronobergs Bil.
Den inleddes av plastchefen Niklas Karlsson med en pratstund om bilhandeln förr och nu. Vi står inför en förändring av sättet att driva våra bilar, idag erbjuds hybrider av bensin/diesel och el, helt eldrivna. Utvecklingen av batterier pågår, en av nobelpristagarna nämnde att en ny teknik väntar inom en snar framtid. Flera biltillverkare arbetar med utveckling av bränsleceller med väte som energibärare. Detta kräver en ny infrastruktur för tankning så det ligger några år fram i tiden.
Genom samarbete och uppköp hänger de olika varumärkena ihop alltmer och använder gemensamma underleverantörer, komponenter och teknik.
En stor del av svenska ”bättre begagnade” bilar exporteras främst österut, beroende på den lågt värderade kronan.
Tack Niklas för intressanta synpunkter.

Årsstämman genomfördes med Inge Simonson  som    ordförande och Ulf Upperud som sekreterare.
Viktiga beslut.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Elis Svensson lämnade styrelsen och ersätts av Fredrik Nilsson. Övriga omvaldes för en ny tvåårsperiod enligt valberedningens förslag. 
Aktuell styrelse hittar du på styrelsesidan.
Revisorer  Christer Rosén och Kurt Lindström (omval).
Valberedning Ingvar Andersson  och Kurt Lindström.
Till sammankallande i rallykommittén valdes Margaretha Johansson.
Medlemsavgiften för familjemedlem bestämdes till 150 Kr/år. from 2021.
Närvarande medlemmar 26 st.
Vill du ha årsmötesprotokollet?  Beställ här!
Du kan också ringa till sekreteraren.
Under kvällen serverades räkmacka och Semla.

Elis Svensson avtackades med blommor för tiden i styrelsen.

Den nya styrelsen (de som var närvarande)

Text och bild Lars Engström

För dig med intresse för historiska fordon