MC -sidan

GAMMELMOTORCYKELNS VÄNNER, GMV, bildades den 3 dec 1992 då 11 MC-entusiaster träffades på Folksam Auto i Växjö (nuvarande Atracco). Man höll ett konstituerande möte med avseende att bilda en förening för att ta tillvara intresset för äldre mc och inte bara att vårda utan även att bruka dessa. Därför har det sedan dess ordnats många utflykter på lämpliga mc-vägar och fikaställen runt om i omgivningarna.

GMV har ingen traditionell styrelse utan medlemmarna har föreslagit och lett utflykterna samt att det är någon som ansvarar för utskick etc. Det har blivit ca 10 aktiviteter per år med uppstart och avslutningsträff under sommarmånaderna. Dessutom har det vid några tillfällen blivit vinterträffar i form av studiecirklar, då utan mc.

Georg Rydh 1930-2020 var med från början

Växjö dec 2022

Sture Heiman

GMV har satt upp en minnestavla strax söder om Marklanda där Smålandsloppet kördes 1954, en tävling för mc och midgetbilar (markerad med rött kryss).

Skylten vid Marklanda

För dig med intresse för historiska fordon