Bli Medlem

Att bli medlem i Wexiö Motorveteraner kostar  250 Kr per år, familjemedlem på samma adress 150 Kr.
Betalas till plusgiro 432 27 49-5. 
Ange avsändare.
Skicka samtidigt ett e -postmeddelande med följande uppgifter.
Namn adress, telefon, mobil och e-postadress.

GDPR
Genom att bli medlem i klubben godkänner du att vi registrerar de uppgifter som du lämnar.
Skapa e-post

Erbjudande till nya medlemmar.

Årets nya medlemmar erhåller som bonus en pin värde 25 kr. Se nedan.

Vi välkomnar 2023:

Per Johannesson  Växjö
Johan Östergren Tjureda
Fredrik och Ilho Lindström Växjö
Ulf Norén Alvesta
Anders Karlsmo Torpsbruk
Lasse Johansson Spånga
Roland och Leena Alfredsson Växjö
Jan Sandnesaunet Linneryd
Thommy Ericsson Furuby
Börje Franzén Gemla
Thomas Niklasson Ramkvilla 

Klubbregalier2

     Vagnmärke diameter 60 mm           Pin diameter 25 mm

Pris  150 Kr.                                                          Pris 25 Kr.   Försäljning  sker på våra klubbmöten. Du kan också betala till vårt Plusgiro
432 27 49-5  så skickar vi som brev. Porto 40 Kr. enbart pin 20 Kr.

För dig med intresse för historiska fordon