Bli Medlem

Att bli medlem i Wexiö Motorveteraner kostar  250 Kr per år, familjemedlem på samma adress 100 Kr.
Betalas till plusgiro 432 27 49-5. 
Ange avsändare.

Skicka samtidigt ett e -postmeddelande med följande uppgifter.
Namn adress, telefon, mobil och e-postadress.

Skapa e-post

Erbjudande till nya medlemmar.

Erhåller som bonus en pin värde 25 kr. Se nedan.

Vi välkomnar 2017:

Peo Bengtsson Växjö
Ingemar Allgulin Växjö
Frans och Carin Mittermayer Stockholm
Kennert Engman Växjö
Anders Skoglund och Kristina Karlsson Ingelstad
Göran Berg Växjö
 Klubbregalier2

     Vagnmärke diameter 60 mm           Pin diameter 25 mm

Pris  150 Kr.                                                          Pris 25 Kr.   Försäljning  sker på våra klubbmöten. Du kan också betala till vårt Plusgiro
432 27 49-5  så skickar vi som brev. Porto 20 Kr. enbart pin 10 Kr.

För dig med intresse för historiska fordon