Årets Klubbträffar

KLUBBTRÄFFAR 2024

Wexiö Motorveteraner anordnar en träff per månad med uppehåll för juli. Klubben bjuder på fika, därav kravet på anmälan.

Har du förslag på nya träffar så tveka inte att ringa till ordförande eller sekreterare.

Onsdag 24/1 Kl. 18.00 Bok- och Filmafton Öjabygården
Nils Zinn berättar om rymden. Big Bang till våra dagar. 
Anmälan till Nils Tel. 073-4259676 senast 17/1.

Måndag 26/2 Kl. 18.00 Årsstämma Öjabygården
Sedvanlig Årsstämma.
Därefter visar Inge Simonson bilder och berättar om Höga Kusten.
Om du vill du bli hämtad meddela i samband med anmälan.
Anmälan till Maggan Tel. 070-378 76 38 senast 19/2.
Ansvarig: Maggan

Måndag 25/3 kl. 17.00 OBS tiden
Besök hos Karlssons Grafiska Uttervägen 3 Växjö
Om du vill du bli hämtad meddela i samband med anmälan.
Anmälan till Maggan Tel. 070-378 76 38 senast 21/3.
Ansvarig: Maggan

Tisdag 23/4 Kl. 18.00 Besök hos Mats Andersson Öpestorp 
Samling: Kronobergs Bil Kl. 17.30 för samåkning.
Om du vill du bli hämtad meddela i samband med anmälan.
Anmälan till Thomas Gertsson Tel. 070-564 42 88 senast 16/4.
Ansvarig: Thomas

 Torsdag 30/5 Kl. 19.00 Öppet Moped & MC rally
Start. Bil & Motor i Öjaby
Startavgift 60 kr.
Upplysningar Tel. 070-355 81 54
Ansvarig: Inge Simonson
Torsdag 6/6 Motorhistoriska dagen
Vi visar upp våra hobbyfordon och kör ”Lilla Åsnenrundan” i sommargrönskan.
Samling Evedalsvägen 67. Kl. 8.00 för enkel frukost.
Anmälan till Maggan Tel. 070-378 76 38 senast 31/5.
Ansvariga: Maggan och Pekka.
Måndag 19/8 Kl. 17.00 Genrep inför Helgasjörallyt
Hos Maggan och Pekka Evedalsvägen 67,
Söndag 25/8 Helgasjörallyt (49:e rallyt)
Mer information se rallyts blad på hemsidan.
Oktober Höstrally i samarbete med Kronobergs Motorhistoriker.
Dag ej fastställd
Anmäl dig till Maggan Tel. 070-378 76 38 senast 30/9.
Ansvarig: Maggan
Onsdag 30/10 Kl.18.00 Postnord Alvesta

Samling: Kronobergs Bil Kl. 17.30 för samåkning.
Om du vill du bli hämtad meddela i samband med anmälan.

Anmälan till Maggan Tel. 070-378 76 38 senast 22/10.
Ansvarig: Maggan

Fredag 6/12 Kl. 17.00 (H)jultallrik
Plats: Violetes kök Evedal.
Pris. Meddelas vid anmälan.
Anmälan till  Maggan senast 1/12 till  Tel. 070-378 76 38.
Du kan med fördel betala till vårt Plusgiro 4322749-5 senast 28/11.
Ange namn på deltagare.
Ansvarig: Maggan


För dig med intresse för historiska fordon