Årets Klubbträffar

KLUBBTRÄFFAR 2021

Wexiö Motorveteraner anordnar en träff per månad med uppehåll för juli och december. Klubben bjuder på fika.
Har du frågor om någon träff eller förslag på nya träffar så tveka inte att ringa till angiven kontaktperson.
Måndag 15/3 Kl. 18.00 Årsstämma
Stämman hålls som telefonmöte. Halva styrelsen är samlad i Öjabygården.
Motioner till årsmötet vill vi ha senast 15 februari.
Antal deltagare är begränsat till ca. 20.
Du som har lämnat in en motion har företräde.
Anmälan till Maggan om du vill delta på stämman. Information om hur du ansluter till stämman får du vid anmälan.
Tel. 070-378 76 38 senast 8/3.
Ansvarig: Maggan

INSTÄLLT
Onsdag 28/4 Garagebesök Lasse Ohlsson, Slätten Rottne
Samling: Kronobergs Bil Kl. 18.30 för samåkning.
Anmälan till Thomas Gertsson Tel. 070-564 42 88 senast 25/4.
Ansvarig: Thomas G

INSTÄLLT
Onsdag 2/6 Kl. 19.00 Öppet Moped & MC rally
Start. Bil o Motor Öjaby
Startavgift 50 kr.
Upplysningar Tel. 0470‑60364, 070-355 81 54
Ansvariga: Mats och Martin

INSTÄLLT
Söndag 6/6 Motorhistoriska dagen
Vi visar upp våra hobbyfordon och kör ”Lilla Åsnenrundan” i sommargrönskan.
Samling Evedalsvägen 67. Kl. 8.00 för enkel frukost.
Anmälan till Maggan Tel. 070-378 76 38 senast 31/5.
Ansvarig: Maggan och Pekka.
Måndag 23/8 Kl. 18.00 Genrep Helgasjörallyt
Hos Maggan och Pekka Evedalsvägen 67,
Söndag 29/8 Helgasjörallyt (46:e rallyt)
Mer information se rallyts blad på hemsidan.
Tisdag 14/9 Besiktningsdag Kl. 16.30 – 18.00
Hos Fredrik Nilsson, Hangaren Kronobergshed.
Kl. 18.00 Garagebesök hos Fredrik Nilsson, Hangaren Kronobergshed. ”Tjorven fyller 50 år”.
Samling Kronobergs Bil Kl. 17.30 för samåkning.
Anmälan till Fredrik Nilsson Tel. 070 4997774 senast 10/9.
Ansvarig Fredrik Nilsson.

Lördag 18/9 Kl. 8.00 Bussresa
Med besök på Komstad kvarn, rundresa i Sävsjö med guide fika och lunch.
Info. http://www.komstadkvarn.se/
Mer info kommer på hemsidan i juli.
Pris ca: 400 kr/pers för hela paketet.
Klubben betalar bussen.
Anmäl dig till Maggan Tel. 070-378 76 38 senast 1/8.
Du kan betala till vårt Plusgiro 4322749-5 senast 10/9.
Ange namn på deltagare.
Ansvarig: Maggan
Fredag 1/10 Kl. 18.00 Mörkerrally
Samling Kronobergs bil.
Anmälan dig till Maggan senast den 24/9 Tel. 070 378 7638.
Ansvarig Maggan
Tisdag 26/10 Företagsbesök Wirtgen Alvesta
Vi åker kl. 18.30 från Kronobergs Bil (samåkning).
Anmäl dig till Mats Andersson 070-663 41 62  senast 20/10
Ansvarig: Mats Andersson

Fredag 26/11, kl. 17.00 (H)jultallrik
Plats: Kronobergs Bil
Pris. Meddelas vid anmälan
Anmälan senast 20/11 till Maggan Tel. 070-378 76 38.
Du kan med fördel betala till vårt Plusgiro 4322749-5 senast 20/11.
Ange namn på deltagare.
Ansvarig: Maggan


För dig med intresse för historiska fordon