Om WMV

Wexiö Motorveteraners historia

Wexiö Motorveteraner har som klubb sitt ursprung i rallyt Helgasjön Runt. Det första rallyt drogs igång år 1976 av några personer i Växjö, varav de flesta då hade anknytning till Automobilhistoriska klubben, AHK. Flertalet hade också anknytning till bilbranschen på något sätt. En av de drivande var då Arne Svedberg, som var försäkringstjänsteman på Skandia. Veteranbilsrallyn var ovanliga då och vi fick hjälp första gången av några AHK-medlemmar från Ljungby med viss erfarenhet.

Ur Växjögrupppen kring rallyt bildades senare samma höst en klubb för gemenskap för intresserade av äldre fordon i Växjötrakten. Klubbens främsta syfte var i början att fortsätta rallyt Helgasjön Runt, men snart utvidgades det till mycket mera gemensam verksamhet kring veteranbilshobbyn: garageträffar, besök på bilmuséer, utflykter, studiebesök, familjerallyn, julbord, mopedrallyn etc . Klubben verkade från början som en egen klubb, men var formellt en sektion inom till AHK ända till 1982, då klubben antog namnet Wexiö Motorveteraner och blev helt fristående. Vi anslöt oss också till MHRF, vilket bl a gav våra medlemmar möjlighet till en billig försäkring. Tidigare hade vi fått en sådan möjlighet i försäkringsbolaget If.

Vi skaffade tidigt en klubblokal, från början i källaren i ett hyreshus, men ganska snart fick vi utnyttja personalutrymmena på Småländska Bil, som då ägdes av vår kassör Tord Hilmersson. Efter hans för tidiga bortgång har vi välvilligt fått tillfälle att ha våra klubbmöten i motsvarande utrymmen på Kronobergs Bil, där flera av våra medlemmar arbetat. Där har vi också fått möjlighet att bygga upp ett ganska omfattande motorhistoriskt bibliotek, som vi förvarar i plåtskåp och som medlemmarna fritt kan låna ur. Eftersom vi började tidigt med bokinköp har vi idag där många unika och svåråtkomliga böcker. Där står också den motor som finns på vårt klubbemblem, och som egenhändigt har byggts av urmakaren Oscar Carlsson och som vi fått i gåva. En idag mycket unik motor.

Klubbens verksamheter har utvidgats och ändrats en del under åren. Studiebesök och utflykter har växlat mycket och många föredragshållare har kommit till oss, många klubbmedlemmars garage har vi besökt, men idag kan man säga att ett antal fasta punkter har utmejslats som återkommande under vårt verksamhetsår. Det är först och främst naturligtvis Helgasjörallyt. Andra återkommande evenemang brukar vara: Bok-och filmafton, öppet moped och motorcykelrally, deltagande i Motorhistoriska dagen, garagebesök, vår-eller höstutflykt, mörkerrally, och gemensam (H)jultallrik.

Grundtankarna i klubbens verksamhet har bestått genom åren. Den är till för att skapa gemenskap mellan fordonsägare av alla märken och typer – och man behöver inte ens äga något fordon för att få vara med i gemenskapen; bara man har ett intresse för äldre fordon.

Martin Järnek

För dig med intresse för historiska fordon