Det var så här det började

 

Det var så här det började för 40 år sedan.

Intresset för att bevara gamla fordon tog fart under sextio- och sjuttiotalet. För att få anledning att köra och visa upp dem ordnades rallyn där man kör en runda och genomför olika prov på några ställen utmed banan.
Initiativet till att skapa ett rally för historiska fordon i Växjö togs av Acke Nilsson, Olle Simonson, Alf Mörling, Rolf Engström, Martin Järnek och Raymond Kyander.
Första rallyt lockade 42 deltagare och blev så uppskattat att man bestämde sig för att fortsätta. För att få till en överordnad organisation samarbetade man med näraliggande sektioner av rikstäckande klubbar. Några år senare bildades Wexiö Motorveteraner som sedan dess har organiserat Helgasjön Runt. Under senare år namnändrat till Helgasjörallyt.  

Första programbladet

Några bilder från första rallyt

 

Under dagen spelade en del av Kungl. Kronobergs Regementes Musikkår under ledning av Erik Merbom. (Främre raden till höger)
Under dagen spelade en del av Kungl. Kronobergs Regementes Musikkår under ledning av Erik Merbom. (Främre raden till höger)

För dig med intresse för historiska fordon