Årsstämma 27 februari

För hållandet av årets stämma var vi inbjudna till Calles Chopperdelar i Slätthög.

Årsstämman genomfördes med Inge Simonson  som    ordförande och Bertil Nilsson som sekreterare.
Viktiga beslut.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Val av ledamöter skedde enligt valberedningens förslag, omval på samtliga poster. 
Aktuell styrelse hittar du på styrelsesidan.
Revisorer  Christer Rosén och Arne Pettersson (omval).
Valberedning Ingvar Andersson  och Peter Thornström (omval).
Till sammankallande i rallykommittén valdes Margaretha Johansson.
Medlemsavgiften för 2024 bestämdes till 300 Kr/år, familjemedlem 150 Kr/år.
Närvarande medlemmar 22 st.
Vill du ha Balans- och Resultaträkning Beställ här!
Vill du ha årsmötesprotokollet?  Beställ här!
Du kan också ringa till sekreteraren.
Styrelsen höll konstituerande möte efter årsstämman.

Under kvällen serverades frallor och gokaka.

Calle Karlsson startade sitt företag i mitten av 1970- talet.
I början tillverkades Trikar med Volkswagenmotorer, efterhand övergick man till mc motorer, vanligtvis Harley Davidson. För att ”få rätt stuk” behövde nya framgafflar och ramar utvecklas.
På detta följde byggande av kunddesignade motorcyklar.
Många prisbelönta hojar har under åren skapats i fabriken.

Nu har man också en webbutik där du hittar det mesta till till din hoj.
Besök hemsidan om du vill titta på utbudet.
Generationsskifte pågår, det är sonen Johan som tar allt större ansvar i verksamheten

Som tack för att vi fick komma på besök överlämnar ordförande Inge Simonson klubbens vagnmärke till Calle Karlsson.

Text och bild Lars Engström

För dig med intresse för historiska fordon