FÖRELÄSNING 24 JANUARI

Vi började kvällen med fralla och dryck. Vi var 22 förväntansfulla som hade samlats i Öjabygården. Fullt hus!

Kvällens föredragshållare var vår medlem Nils Zinn som talade om
Vägen från BB (Big bang).
Först tog han oss med på en animerad resa till det stora.
Från en strand i Californien till yttersta galaxerna.
Därefter resan till det lilla.
In genom betraktarens öga med slutmålet atomens kärna.
Nils kommenterade resorna med stor sakkunskap.

Big bang är den vanliga benämningen på universums tidiga utveckling. Enligt vårt sätt att mäta tid för drygt 13 miljader år sedan.
Universum var koncentrerat till en punkt med extremt hög gravitation. Big bang ledde till en snabb expansion, fortfarande pågående.
Rum, tid och materia uppkom vid tillfället.

Nils valde att beskriva Universums utveckling som en resa från Haparanda till scenen i Alvesta Folkets Hus. Resan följdes hela tiden av ett proffsigt bildspel. Vid olika platser beskrevs de händelser som skedde. När vi anlände till Folkets Hus börjar vi känna igen oss.
SvT serien ”Sveriges Historia” börjar på trappan och slutar på scenen.

Maggan tackade Nils för ett mycket intressant föredrag som på ett begripligt sätt beskrev de stora tidsrymder det handlade om.


Klubbens vagnmärke överlämnas av Lars Engström

Kvällen avslutades med gofika och mingel.

Tack Maggan för att du ordnade det hela.

Text och bild Lars Engström

För dig med intresse för historiska fordon